[1]
Świrska, A. 2008. Subwencje jako źródło dochodów gminy. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. 65 (maj 2008), 167–180. DOI:https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2008.65.35.