Świrska, A. (2008). Subwencje jako źródło dochodów gminy. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (65), 167–180. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2008.65.35