Świrska, A. (2008) „Subwencje jako źródło dochodów gminy”, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Warszawa, Polska, (65), s. 167–180. doi: 10.22630/EIOGZ.2008.65.35.