Świrska, A. „Subwencje Jako źródło dochodów Gminy”. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 65, maj 2008, s. 167-80, doi:10.22630/EIOGZ.2008.65.35.