Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe

Main Article Content

Roman Ardan
Ewa Szafraniec-Siluta
Danuta Zawadzka

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie rentowności jako czynnika decydującego o płynności przedsiębiorstw rolniczych w Polsce oraz ocena siły i kierunku tego oddziaływania. W badaniu wykorzystano model regresji wielokrotnej, w którym zmienną zależną jest wartość wskaźnika płynności szybkiej. Badanie przeprowadzono na podstawie „Rankingu 300” najlepszych przedsiębiorstw rolniczych z lat 2007–2009, a więc na próbie 900 podmiotów.

Article Details

Jak cytować
Ardan, R., Szafraniec-Siluta, E., & Zawadzka, D. (2011). Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (88), 195–208. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2011.88.26
Bibliografia

BIENIASZ A., GOŁAŚ Z.: Czynniki kształtujące płynność finansową gospodarstw rolnych. Journal of Agribusiness and Rural Development 3(9) 2008.

FRANC-DĄBROWSKA J. (2008). Jak kształtowano płynność szybką i natychmiastową w przedsiębiorstwach rolniczych? Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (64). (Crossref)

GORAJ L., MAŃKO S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.

MAŃKO S., SOBCZYŃSKI T., SASS R. (2008). Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (64). (Crossref)

Ranking 300 XVI Edycja, dodatek do Rolnik Dzierżawca, 1 marca 2011 r.

Strona internetowa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytut Badawczego: www.ierigz.waw.pl (6 lipca 2011 r.)

WASILEWSKI M.: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.

WASILEWSKI M., GAŁECKA A. (2010). Płynność finansowa gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (82). (Crossref)

WASILEWSKI M., GAŁECKA A. (2010). Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (81). (Crossref)

WASILEWSKI M.: Kapitał pracujący a płynność finansowa i rentowność przedsiębiorstw rolniczych [w:] W. Pluta (red.) Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1152, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

WASILEWSKI M.: Poziom wskaźnika szybkiej płynności finansowej a efektywność przedsiębiorstw rolniczych [w:] B. Bernaś, W. Pluta (red.) Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1159, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

ZAWADZKA D.: Empiryczna ocena płynności finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach - ujęcie porównawcze [w:] A. Bielawska (red.) Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 540 Ekonomiczne Problemy Usług Nr 34, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora