Aldona Zawojska, prof. SGGW, dr hab. – Redaktor Naczelny
Joanna Wrzesińska-Kowal, dr inż. – Zastępca Redaktora Naczelnego
Alina Daniłowska, prof. SGGW, dr hab. – Redaktor tematyczny (makroekonomia)
Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW, dr hab. – Redaktor tematyczny (marketing)
Irena Jędrzejczyk, prof. dr hab. – Redaktor tematyczny (ubezpieczenia)
Henryk Runowski, prof. dr hab. – Redaktor tematyczny (zarządzanie i organizacja)
Izabella Sikorska-Wolak, prof. SGGW, dr hab. – Redaktor tematyczny (turystyka)
Tomasz Siudek, prof. SGGW, dr hab. – Redaktor tematyczny (bankowość i finanse)
Wiesław Szczesny, prof. SGGW, dr hab. – Redaktor statystyczny
Ludwik Wicki, prof. SGGW, dr hab. – Redaktor tematyczny (mikroekonomia)
Aldona Zawojska, prof. SGGW, dr hab. – Redaktor tematyczny (polityka gospodarcza i społeczna)
Anna Kłoczko-Gajewska, dr – Redaktor językowy, język angielski
Anna Dołomisiewicz, mgr inż. – Redaktor językowy, język polski
Krystyna Piotrowska – Redaktor techniczny
Aneta Mikuła, dr inż. – Sekretarz


RADA NAUKOWA

Ernst Berg, prof. dr, Faculty of Agriculture, University of Bonn, Niemcy
Štefan Bojnec, prof. dr, University of Primorska, Koper, Słowenia
Wojciech Józwiak, prof. dr hab., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa
Bogdan Klepacki, prof. dr hab., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Binshan Lin, prof. dr, Business School, Louisiana State University, Shreveport, USA
Jacek Kulawik, prof. dr hab., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Warszawa
Walenty Poczta, prof. dr hab., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ludwig Theuvsen, prof. dr, Georg-August Universität Göttingen, Niemcy