Adres redakcji
bud. 5/IEiF
Nowoursynowska 161
02-787 Warszawa
Główna osoba do kontaktu
Sekretarz Redakcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne