Kodeks etyczny i standardy postępowania

Czasopismo stosuje kodeks etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics). W przypadku wykrycia nierzetelności Redakcja kieruje się procedurami COPE.

Autorzy są zobowiązani do potwierdzenia, że:

przesłana praca nie została opublikowana i / lub przesłana do publikacji w innym miejscu
praca jest oryginalna (nie zawiera fragmentów tekstu lub/i danych czy wyników badań bez uznania cudzego autorstwa)
wszyscy autorzy manuskryptu spełniają kryteria autorstwa – nie występują autorzy niezasłużeni (gościnni – guest author lub grzecznościowi – gift author) oraz żaden z autorów nie został pominięty (brak zjawiska ghost author)

Recenzenci powinni:

być obiektywni i konstruktywni w swoich recenzjach oraz udzielać uwag przydatnych autorom w ulepszeniu ich manuskryptu
zachować poufność treści manuskryptów i szczegółów badań
ostrzec redakcję o wszelkich opublikowanych lub przesłanych treściach zasadniczo podobnych do tych, które są bądź były przedmiotem recenzji
być pozbawieni konfliktu interesów (jeśli są w stanie zidentyfikować autora/ów manuskryptu powinni zadeklarować potencjalny konflikt interesów).