Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Czy jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcja dla autorów. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.
Artykuł powinien zawierać:

imię i nazwisko autora/autorów;
afiliację – nazwa instytucji (wydział, uczelnia);
ORCID autora;
tytuł artykułu w języku polskim i angielskim;
streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim (powinno krótko opisać cel badań, główne wyniki i wnioski);
słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (od 3 do 5);
kody JEL (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php);
minimum 12 pozycji literatury;
dane kontaktowe autora(ów) na końcu artykułu (tytuł i stopień naukowy, adres pocztowy, e-mail, numer telefonu).

Skład autorów, poza uzasadnionymi przypadkami, nie może podlegać zmianom po wstępnym zaakceptowaniu artykułu przez Komitet Redakcyjny.