Popytowe przyczyny inflacji w Polsce

Main Article Content

Andrzej Jędruchniewicz

Abstrakt
Inflation is one of main factors influencing economy development. This is the reason why monetary policy is aimed at holding down inflation at low level. In Poland in the years 2001–2007 the influence of nominal interest rates on the level of inflation was unmistakable but on the low level. Inflation reacted changes of interest rates the most strongly after 6–7 quarters. The most important demand factor in inflation analysis is domestic demand, especially demand gap. Demand gap was computed by subtracting proportional increase of domestic production from proportional increase of domestic demand. The impact of demand gap on the price level changes was significant, excluding data from the year 2001. Monetary authorities ought to observe demand gap intently, because it can become in future main threat for assumed level of inflation. An increase of final demand combined with the low growth GDP rate and increase of production costs will cause intense rise of price’s level.

Article Details

Jak cytować
Jędruchniewicz, A. (2008). Popytowe przyczyny inflacji w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (72), 119–130. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2008.72.122
Bibliografia

BEGG D., FISCHER S., DORNBUSCH R. [2003]: Makroekonomia, PWE, Warszawa.

GARBICZ M. [2000]: Hipoteza racjonalnych oczekiwań a kwestia skuteczności polityki gospodarczej, "Ekonomista", nr 4.

KOKOSZCZYŃSKI R. [2004]: Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa.

KOŁODKO G.W. [1987]: Polska w świecie inflacji, KiW, Warszawa.

POLLOK A. [2000]: Inflacja w teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Rocznik Statystyczny RP [2006-2007], GUS, Warszawa.

SNOWDON B., VANE H., WYNARCZYK P. [1998]: Współczesne nurty teorii makroekonomii, WN PWN, Warszawa.

Sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej [2002-2008], NBP, Warszawa.

SZPUNAR P. [2000]: Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności, PWE, Warszawa.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. 1997, Nr 140.

WOŹNIAK M.G. [2004]: Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

www.nbp.pl

www.stat.gov.pl

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.