Model obiegu okrężnego z punktu widzenia teorii kapitału szkoły austriackiej

Main Article Content

Dawid Bródka
Andrzej Jędruchniewicz


Słowa kluczowe : szkoła austriacka, teoria kapitału, model obiegu okrężnego, model struktury produkcji
Abstrakt
Celem artykułu była ocena modelu obiegu okrężnego z punktu widzenia teorii austriackiej szkoły ekonomii. W artykule omówiono teorię kapitału i model struktury produkcji tej szkoły. Omawiane zagadnienia odniesiono do modelu obiegu okrężnego, który dominuje w głównym nurcie ekonomii. Model ten jest krytykowany przez szkołę austriacką z powodu zbyt dużych uproszczeń. Główne zarzuty dotyczą pominięcia: twórczej natury działania ludzkiego, problemów niedoskonałej wiedzy i przedsiębiorczości, która związana jest z ryzykiem, roli czasu w działaniu i procesie produkcji, wertykalnego charakteru produkcji w gospodarce, powiązania oszczędności i inwestycji. Szkoła austriacka wskazuje również na zbyt daleko posuniętą w modelu obiegu okrężnego agregację kategorii ekonomicznych.

Article Details

Jak cytować
Bródka, D., & Jędruchniewicz, A. (2019). Model obiegu okrężnego z punktu widzenia teorii kapitału szkoły austriackiej. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (126), 17–28. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2019.126.7
Bibliografia

BÖHM-BAWERK E. von, 1889: Kapital und Kapitalzins, Wagnersche Universitats-Buch-handlung, Innsbruck.

BRÓDKA D.S., CHCIAŁOWSKI M., 2017: Price Volatility in Macroeconomic Structure of Production in Poland, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 16(3), 5–13.

GARRISON R.W., 1978: Austrian Macroeconomics: A Diagrammatical Exposition, Andrews and McMeel, Kansas City.

GARRISON R.W., 2002: Time and Money, Taylor & Francis Group, London and New York.

HAGEDORN H., 2017: A Theory of Interest Rates, pobrano z: https://www.luebeck.de/file-admin/media/AustrianEconomics2017/pdf/a_theory_of_interest_rates-positive_theory.pdf [dostęp: 03.11.2019].

HAHN L.A., 1956: Common Sense Economics, Abelard-Schumann Limited, Norwich.

HAYEK F.A. von, 2010: The Counter-Revolution of Science: Studies on the Abuse of Reason, Liberty Fund, Springville.

HOPPE H.H., 2007: Economic Science and the Austrian Method, Ludwig von Mises Institute, Auburn.

HUERTA de SOTO J., 2006: Spór metodologiczny (Methodenstreit) Szkoły Austriackiej, pobrano z: http://mises.pl/pliki/upload/methodenstreit.pdf [dostęp: 30.10.2019].

HUERTA de SOTO J., 2008: The Austrian School: Market Order and Entrepreneurial Creativity, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.

HÜLSMANN J.G., 1997: Knowledge, Judgment, and the Use of Property, Review of Austrian Economics 10(1), 23–48.

HÜLSMANN J.G., 2011: The structure of production reconsidered, pobrano z: http://granem.univ-angers.fr/_resources/Cahiers/2011/DT_GRANEM_034.pdf [dostęp: 07.11.2019].

JĘDRUCHNIEWICZ A., 2013: Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, Bank i Kredyt 44(1), 99–118.

JĘDRUCHNIEWICZ A., 2015: Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza spadku, Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo 40, 59–83.

KIRZNER I.M., 1963: Market Theory and the Price System, D. van Nostrand, Princeton.

KIRZNER I.M., 1982: Competition, Regulation, and the Market Process: An “Austrian” Perspective,pobrano z: https://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa018.pdf [dostęp: 30.10.2019].

KIRZNER I.M., 1997: Entrepreneurial Discovery and the Competetive Market Process: An Austrian Approach, Journal of Economic Literature 10(1), 60–85.

KIRZNER I.M., 2011: The Pure Time-Preference Theory of Interest: An Attempt at Clarification, [w:] J.M. Herbener (red.), The Pure Time-Preference Theory of Interest, Ludwig von Mises Institute, Auburn.

LACHMANN L.M., 1978: Capital and Its Structure, Andrews and McMeel, Kansas City.

LU D., 2011: Fundamentals of Supply Chain Management, pobrano z: http://library.ku.ac.ke/wp-content/downloads/2011/08/Bookboon/Magement%20andOrganisation/fundamentals-of-supply-chain-management.pdf [dostęp: 08.11.2019].

MENGER C., 2007: Principles of Economics, Ludwig von Mises Institute, Auburn.

MISES L. von, 1998: Human Action a Treatise on Economics, Ludwig von Mises Institute, Auburn.

MISES L. von, 2006: The Causes of Economic Crisis, [w:] L. von Mises (red.), The Causes of Economic Cises and Other Essays Before and After The Great Depression, Ludwig von Mises Institute, Auburn.

ROTHBARD M.N., 2009: Man, Economy and State. A Treatise on Economic Principles with Power and Market,Ludwig von Mises Institute, Auburn.

SHIBATA K., 1935: On Bohm-Bawerk’s Theory of Interes-Rate, Kyoto University Economic Review 10(1), 107–127.

SIMPSON B.D., KJAR S.A., 2005: Circular Flow, Austrian Price Theory and Social Appraisement, Quarterly Journal of Austrian Economics 8(4), 3–13.

SKOUSEN M., 2011: Struktura produkcji. Giełda, kapitał, konsumpcja,Fijor Publishing, Warszawa.

SKOUSEN M., 2012: Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli, Fijor Publishing, Warszawa.

SKOUSEN M., 2015: Logika ekonomii,Fijor Publishing, Warszawa.

STRIGL R. von, 2000: Capital & Production, Ludwig von Mises Institute, Auburn.

ZVIRBULE-BERZINA A., 2011: The role of enterprise integration in agriculture entrepreneurship. Proceedings of 8th International Conference "Economic Integration, Competition and Cooperation", 6-9 April, Opatija, University of Rijeka – Faculty of Economics. https://doi.org/10.2139/ssrn.2232640

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.