Recenzenci powinni:

być obiektywni i konstruktywni w swoich recenzjach oraz udzielać uwag przydatnych autorom w ulepszeniu ich manuskryptu
zachować poufność treści manuskryptów i szczegółów badań
ostrzec redakcję o wszelkich opublikowanych lub przesłanych treściach zasadniczo podobnych do tych, które są bądź były przedmiotem recenzji
być pozbawieni konfliktu interesów (jeśli są w stanie zidentyfikować autora/ów manuskryptu powinni zadeklarować potencjalny konflikt interesów).