Czasopismo naukowe ZN-SGGW-EiOGŻ jest kwartalnikiem afiliowanym przy Instytucie Ekonomii i Finansów (Wydziale Ekonomicznym) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Do 2018 r. znajdowało się w części B wykazu czasopism naukowych (lista MNiSzW z 26.01.2017 r., pozycja 2998, 13 punktów).
Wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem PR 19308