Sytuacja finansowa przedsiębiorstw na rynku hazardu w Polsce

Main Article Content

Ireneusz Skłodowski

Abstrakt
Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku hazardu w Polsce znajdują się w stanie ciągłych zmian własnościowych i strukturalnych. Jest to podyktowane zarówno specyfiką tego rynku, jak również ogólnymi uwarunkowaniami gospodarki opartej na zasadach wolnorynkowych. Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych w Polsce dozwolone było wyłącznie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). Mechanizmy rynkowe wymuszają na wszystkich podmiotach dysponowanie majątkiem w sposób możliwie najbardziej racjonalny w celu poprawy efektywności ekonomicznej gospodarowania i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Konsekwencją takiego działania był systematyczny rozwój rynku hazardu, co przekładało się również na wzrost wpływów do budżetu państwa z podatków od gier oraz podatku dochodowego od osób prawnych. W latach 2005–2007 zaobserwowano wpływ czynników mikroekonomicznych na kształtowanie tego rynku. Nie byłoby możliwe osiąganie efektów makroekonomicznych bez uzyskiwania efektywności mikroekonomicznej przez samodzielnie gospodarujące podmioty, poddawane jedynie pośredniemu sterowaniu ze strony państwa [Walczak 2007, s. 28].

Article Details

Jak cytować
Skłodowski, I. (2011). Sytuacja finansowa przedsiębiorstw na rynku hazardu w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (88), 97–112. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2011.88.18
Bibliografia

BEDNARSKI L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1999.

Informacja o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2003 roku. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004.

Informacja o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2004 roku. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2005.

Informacja o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2005 roku. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2006.

Informacja o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2006 roku. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007.

Informacja o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w 2007 roku. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008.

KOPCZYŃSKA L.: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007.

NOWAK E.: Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2001.

POMYKALSKA B., POMYKALSKI P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

SIERPIŃSKA M., JACHNA T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Ustawa z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych [Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.].

WALCZAK M.: Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 2007.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.