Subwencje jako źródło dochodów gminy

Main Article Content

Anna Świrska

Abstrakt
General subvention granted in Poland constitutes one of basic sources of incomes for local districts authorities – communities. In some cases it becomes the major income allotted for completion of local tasks. The general subvention in Poland consists of three elements, which are: compensation subvention, education subvention and balance subvention. These are regulated by the different regulations, i.e. Local District Authorities Income Act from 13th November 2003 and ordinances of the Minister of Finance. The major aim of the subvention is to supplement local own incomes, particularly when these incomes are not sufficient to carry out local authorities’ projects. However there appear some nuances which cast doubt on subvention’s effectiveness.

Article Details

Jak cytować
Świrska, A. (2008). Subwencje jako źródło dochodów gminy. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (65), 167–180. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2008.65.35
Bibliografia

BORODO A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexixNexis, Warszawa 2006.

HANUSZ A., NIEZGODA A., CZERSKI P, Dochody budżetu gminy, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.

OSIATYŃSKI J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

PODSTAWKA M., Podstawy finansów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005

www.bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2005/2005055

http://www.senat.gov.pl/k5/dok/sten/oswiad/sagatows/62010.htm 01.02.2008

http://arch.samorzad.pap.pl/dokumenty/2004_07/23 01.02.2008 (Crossref)

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (EKST), Oświadczenie rządowe z 14 lipca 1994, DzU Nr 124 poz. 608.

Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., DzU Nr 249, poz. 2104.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r., DzU z 2003, Nr 203, poz. 1966.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty