Rozwój polskiego winiarstwa w latach 2000–2017

Main Article Content

Elwira Brodnicka


Słowa kluczowe : winnice w Polsce, winiarstwo w Polsce, uprawa winorośli
Abstrakt
W artykule przedstawiono historie polskiego winiarstwa. Na podstawie danych zawartych w raportach Agencji Rynku Rolnego przedstawiono kształtowanie się liczby winnic oraz powierzchni upraw winorośli i zbioru winogron w latach 2009–2018. Dane z portalu winogrodnicy.pl posłużyły do scharakteryzowania liczby winnic wraz z ich lokalizacją oraz powierzchnią. Z przeprowadzonej analizy wynika, że polskie winiarstwo od ponad 20 lat przeżywa odrodzenie. Obserwuje się znaczący wzrost liczby winnic wraz z areałem upraw. Zmieniające się warunki klimatyczne w Polsce umożliwiają producentom wina uprawę winorośli na terenie prawie całego kraju, czego potwierdzeniem jest wzrost powierzchni plantacji w większości województw.

Article Details

Jak cytować
Brodnicka, E. (2019). Rozwój polskiego winiarstwa w latach 2000–2017. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (126), 5–16. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2019.126.6
Bibliografia

Agencja Rynku Rolnego, 2016a: Rośnie lista producentów wina, Biuletyn Informacyjny 7–8, 37–40.

Agencja Rynku Rolnego, 2016b: Rynek wina w liczbach (lata gospodarcze 2009/2010–2015/2016), pobrane z: http://www.arr.gov.pl/data/01650/rynek_wina_liczb_tab_14102016.pdf [dostęp: 03.01.2018].

AMBRA, 2015: The spirit of wine, pobrane z: http://www.ambra.com.pl/assets/RI/Prezentacje/AMBRA_WallStreet_2015_final.pdf [dostęp: 16.02.2018].

BOSAK K., 2013: Opłacalność produkcji wina oraz możliwości rozwoju komercyjnego winiarstwa w Polsce, pobrane z: http://www.winologia.pl/ekonomika.pdf [dostęp: 02.02.2018].

CHOJAK J., 2015: Wina spod Wroclawia na światowym poziomie, pobrane z: https://produkty-lokalne.pl/index.php/wina-spod-wroclawia-na-swiatowym-poziomie,115 [dostęp: 02.03.2018].

DUBIŃSKA A., 2013: Kreowanie nowego produktu turystycznego na bazie szlaku tematycznego – Małopolska Ścieżka Winna, Turystyka Kulturowa 8, 38–52.

European Commission, 2017: Wine statistics and data, pobrane z: https://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics_en [dostęp: 15.02.2018].

Eurostat, 2017: Agricultural production – crops, pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agricultural_production_crops#cite_note-9 [dostęp: 15.02.2018].

FROŃ R.,2017: Rejestracja winnicy #1 – ewidencja porducentów, pobrane z: http://paragrafwkieliszku.pl/rejestracja-winnicy-1-agencja-rynku-rolnego [dostęp: 02.03.2018].

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 2018: Rynek wina w liczbach (lata gospodarcze 2009/2010–2017/2018), pobrane z: http://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino [dostęp: 10.02.2018].

KRUCZEK Z., 2018: Małopolski szlak winny – droga od pomysłu do produktu turystycznego, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 60(3), 130–142.

KUBAL M., PIZIAK B., 2010: Wine tourism on rural areas – Polish conditions after transformation, Journal of Settlements and Spatial Planning 1(2), 135–143.

KULEBA M., 2013: Enographia Thalloris, Wydawnictwo Fundacja Gloria Monte Verde, Zielona Góra.

Mintel Group Ltd., 2017. Global Mintel Wine Tourism, pobrane z: https://www.aaaa.org/wp-content/uploads/2017/04/Global-Mintel-Wine-tourism-2017-03.pdf [dostęp: 11.02.2018].

MYŚLIWIEC R., 2009: Uprawa winorośli, Wydawnictwo PlantPress, Kraków.

PLEBAŃCZYK K., 2013: Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski, Turystyka Kulturowa 10, 23–38.

REKOWSKI M., 2013: Światowe rynki wina, Wydawnictwo Akademia, Poznań.

RZESZOTARSKA-PAŁKA M., 2012: Tradycja winnych sadów na terenie Pomorza Zachodniego, Czasopismo Techniczne. Architektura 109(8-A), 145–152.

SMOGÓR J., 2012: Wpływ autostrady Warszawa–Berlin na rozwój enoturystyki w województwie lubuskim, Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu 7, 121–130.

Statista, 2015: Global production of fruit by variety 2014, pobrane z: https://www.statista.com/statistics/264001/worldwide-production-of-fruit-by-variety [dostęp: 15.02.2018].

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Dz.U. 2017 poz. 624.

WŁODARCZYK W., 2008: Janowiec i winnice Środkowej Wisły, Notatnik Janowiecki 15, 31–53.

ZVIRBULE-BERZINA A., 2011: The role of enterprise integration in agriculture entrepreneurship. Proceedings of 8th International Conference "Economic Integration, Competition and Cooperation", 6-9 April, Opatija, University of Rijeka – Faculty of Economics. https://doi.org/10.2139/ssrn.2232640

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.