Wydatki rządowe a rolnictwo – zmiany zorientowania na rolnictwo państw Unii Europejskiej

Main Article Content

Michał Wielechowski
Łukasz Grzęda


Słowa kluczowe : wskaźnik zorientowania na rolnictwo (AOI), wydatki budżetu krajowego na rolnictwo, udział rolnictwa w PKB, Unia Europejska
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wahań wydatków z krajowych budżetów centralnych na rolnictwo, udziału wartości dodanej rolnictwa w PKB oraz poziomu zorientowania gospodarek narodowych na rolnictwo w krajach Unii Europejskiej w podziale na dojrzałe demokracje oraz postkomunistyczne państwa członkowskie UE. W badaniu został obliczony wskaźnik orientacji rolniczej (AOI). Wykorzystano dane pochodzące z Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Banku Światowego. Badaniem został objęty okres 2001–2017 ze względu na dostępność danych. Wyniki zostały przedstawione głównie z wykorzystaniem metody świec japońskich. W większości krajów UE zaobserwowano zmniejszenie poziomu wydatków na rolnictwo w stosunku do innych kategorii krajowych wydatków publicznych. Spadek ten był dwukrotnie większy w dojrzałych demokracjach UE niż w krajach postkomunistycznych UE, chociaż pierwsza grupa krajów wydawała na rolnictwo cztery razy mniej. W prawie wszystkich państwach UE zaobserwowano zmniejszenie udziału rolnictwa w tworzeniu PKB, przeciętnie o ponad 20%. Postkomunistyczne kraje UE były bardziej zorientowane na rolnictwo niż dojrzałe demokracje UE. Biorąc pod uwagę poziomy AOI, rolnictwo nie należało do priorytetowej kategorii wydatków rządów krajowych UE. Widoczne różnice między dwiema analizowanymi grupami krajów mają swoje źródło w powojennym zróżnicowanym rozwoju gospodarczym będącym konsekwencją politycznej spuścizny. Przeprowadzone badanie ma charakter porównawczy i może stanowić przyczynek przyszłych badań

Article Details

Jak cytować
Wielechowski, M., & Grzęda, Łukasz. (2019). Wydatki rządowe a rolnictwo – zmiany zorientowania na rolnictwo państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (126), 69–80. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2019.126.11
Bibliografia

AKROYD S., SMITH L., 2007: Review of Public Spending to Agriculture. A joint DFID / World Bank study. Main Study & Country Case Studies. Final draft, Oxford Policy Management, Oxford.

BIRNER R., RESNICK D., 2010: The Political Economy of Policies for Smallholder Agriculture, World Development 38(10), 1442–1452. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.06.001

CZYŻEWSKI A., MATUSZCZAK A., 2014: Krajowe i unijne wydatki budżetowe na sektor rolny w Polsce, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101(2), 37–44.

DASTAGIRI M.B., 2010: The Effect of Government Expenditure on Promoting Livestock GDP and Reducing Rural Poverty in India, Outlook on Agriculture 39(2), 127–133. https://doi.org/10.5367/000000010791745402

DASTAGIRI M.B., VAJRALA A.S., 2018: The Political Economy of Global Agriculture: Effects on Agriculture, Farmers, Consumers and Economic Growth, European Scientific Journal 14(4), 193–222. https://doi.org/10.19044/esj.2018.v14n4p193

DIAKOSAVVAS D., 1990: Government Expenditure on Agriculture and Agricultural Performance in Development Countries: an Empirical Evaluation, Journal of Agricultural Economics 41(3), 381–390.

ELIAS V., 1985: Government Expenditures on Agriculture and Agricultural Growth in Latin America, Research Report 50, International Food Policy Research Institute, Washington.

FAN S., HAZELL P., THORAT S., 2000: Government Spending, Agricultural Growth and Poverty in Rural India, American Journal of Agricultural Economics 82(4), 1038–1051. https://doi.org/10.1111/0002-9092.00101

FAN S., RAO N., 2003: Public Spending in Developing Countries: Trends, Determination, and Impact, EPTD Discussion Papers 99, International Food Policy Research Institute, Washington.

FAN S., ZHANG X., 2008: Public Expenditure, Growth and Poverty Reduction in Rural Uganda, African Development Review 20(3), 466–496. https://doi.org/10.1111/j.1467-8268.2008.00194.x

FISCHER T.R., BYERLEE D., EDMEADES G., 2009: Can Technology Deliver on the Yield Challenge to 2050, [in] Paper prepared for the Expert Meeting on How to Feed the World in 2050, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012: The State of Food and Agriculture, Investing in Agriculture for a Better Future, Rome.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018: World Food and Agriculture Statistical Pocketbook, Rome.

GDAKOWICZ A., 2014: The Application of Japanese Candlestick Charting on the Residential Real Estate Market, Real Estate Management and Valuation 22(4), 27–34. https://doi.org/10.2478/remav-2014-0034

GOLLIN D., PARENTE S., ROGERSON R., 2002: The Role of Agriculture in Development, American Economic Review 92(2), 160–164. https://doi.org/10.1257/000282802320189177

GOYAL A., NASH J., 2016: Reaping Richer Returns, Preliminary Overview: Public Spending Priorities for African Agriculture Productivity Growth, World Bank, Washington DC.MARSHALL B.R., YOUNG M.R., ROSE L.C., 2006: Candlestick Technical Trading Strategies: Can They Create Value for Investors, Journal of Banking & Finance 30(8), 2303–2323. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2005.08.001

MARTIN W., WARR P.G., 1990: The Declining Economic Importance of Agriculture, National Centre for Development Studies and Department of Economics, Research School of Pacific Studies, Australian National University.

MELLOR J.W., 2008: Agriculture and Development, [in:] The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd ed., Vol. 1, Macmillan Publishers, New York.

MILLS S., ABOUZAHR C., KIM J., RASSEKH B.M., SARPONG D., 2017: Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) for Monitoring the Sustainable Development Goals (SDGs), Paper prepared for the eLearning course on Civil Registration & Vital Statistics Systems.

MOGUES T., 2012: What Determines Public Expenditure Allocations? A Review of Theories and Implications for Agricultural Public Investment, SEA Working paper 12-06, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

MOGUES T., YU D., FAN S., MCBRIDE L., 2012: The Impacts of Public Investment in and for Agriculture: Synthesis of the Existing Evidence, ESA Working paper 12-07, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

NISON S., 1994: Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed, Wiley Finance, New York.

SHETTY S.L., 1990: Investment in Agriculture: Brief Review of Recent Trends, Economic and Political Weekly 25(7/8), 389–398.

SYED S., MIYAZAKO M., 2013: Promoting Investment in Agriculture for Increased Production and Productivity, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

TSAKOK I., GARDNER B., 2007: Agriculture in Economic Development: Primary Engine of Growth or Chicken and Egg?, American Journal of Agricultural Economics 89(5), 1145–1151. https://doi.org/10.1111/j.1467-8276.2007.01075.x

United Nations, 2015: Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015, A/RES/70/1, United Nations.

WIELECHOWSKI M., 2019: Government Expenditure on Agriculture – a European, Regional and World Perspective, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 21(4), 561–570. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5732

World Bank, 2011: Practitioners Toolkit for Agriculture Public Expenditure Analysis, World Bank and U.K. Department for International Development, Washington DC.

ZAWOJSKA A., 2013: The Economic and Social Justifications for Public Spending to Agriculture: Theoretical Insights and Empirical Observations, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 12(4), 133–143.

ZVIRBULE-BERZINA A., 2011: The role of enterprise integration in agriculture entrepreneurship. Proceedings of 8th International Conference "Economic Integration, Competition and Cooperation", 6-9 April, Opatija, University of Rijeka – Faculty of Economics. https://doi.org/10.2139/ssrn.2232640

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.