Wybór metod finansowania ryzyka w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań ankietowych

Main Article Content

Monika Wieczorek-Kosmala


Słowa kluczowe : zarządzanie ryzykiem, finansowanie ryzyka, finanse przedsiębiorstw, podejmowanie decyzji finansowych, retencja, ubezpieczenie
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych, których celem było zbadanie zastosowania metod finansowania ryzyka w przedsiębiorstwach. Retencja ryzyka i ubezpieczenie często są przedstawiane w literaturze jako skrajne alternatywy w obrębie możliwości finansowania ryzyka. Finansowanie ryzyka jest ważnym elementem decyzji finansowych przedsiębiorstwa, wpływającym również na efektywność jego działania (przez kategorię kosztu kapitału). Badania ankietowe przeprowadzono na próbie polskich przedsiębiorstw niefinansowych. Artykuł odnosi się do wyników tych badań w obszarze trzech sytuacji decyzyjnych: wyboru między retencją a ubezpieczeniem (jako alternatywami), finansowych ograniczeń dla zastosowania retencji oraz finansowych ograniczeń dla zastosowania transferu. Wyniki badań wskazują, że badane przedsiębiorstwa preferowały ubezpieczenie, co miało słaby (ale istotny statystycznie) związek z ich wielkością.

Article Details

Jak cytować
Wieczorek-Kosmala, M. (2017). Wybór metod finansowania ryzyka w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań ankietowych. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (118), 55–68. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2017.118.16
Bibliografia

BIZON-GÓRECKA J., 2007: Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ujęcie holistyczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz.

BORGHESI A., GAUDENZI B., 2013: Risk Management. How to Assess, Transfer and Communicate Critical Risks, Springer, Milan.

CULP C., 2006: Structured Finance and Insurance. The ART of Managing Capital and Risk, John Wiley & Sons, Hoboken.

DOMAŃSKI J., 2014: Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non profit, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

GOLLIER CH., 2000: Optimal Insurance Design: What Can We Do With and Without Expected Utility, [in:] G. Dionne (ed.), Handbook of Insurance, Kluwer Academic Publishing, Boston, 91-115.

GRACE M.F., REBELLO M.J., 1993: Financing and the Demand for Corporate Insurance, The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory 18(2), 147-172, doi: 10.1007/BF01111467.

KAHNEMAN D., 2011: Thinking Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux, New York.

KASIEWICZ S., LEPCZYŃSKI B., GÓRSKI P., 2012: Zarządzanie ryzykiem jako wyzwanie strategiczne przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu, [in:] S. Kasiewicz (ed.), Strategie przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego. Perspektywa sektora MSP, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, 93-139, http://www.pte.pl/pliki/2/1/IBnGR_Publikacja.pdf.

KLOMAN H.F., ROSENBAUM D.H., 1982: The Captive Insurance Phenomenon: A Cautionary Tale?, Geneva Papers on Risk and Insurance 7(23), 129-151.

MACHINA M.J., 2000: Non-Expected Utility and the Robustness of the Classical Insurance Paradigm, [in:] G. Dionne (ed.), Handbook of Insurance, Kluwer Academic Publishing, Boston, 38-90.

MacMINN R.D., 1987: Insurance and Corporate Risk Management, Journal of Risk and Insurance 54(4), 658-677, doi: 10.2307/253115.

MacMINN R., HAN L.M., 1990: Limited Liability, Corporate Value and the Demand for Liability Insurance, Journal of Risk and Insurance 57(4), 581-607, doi: 10.2307/252945.

MAYERS D., SMITH C.W., 1982: On the Corporate Demand for Insurance, Journal of Business 55(2), 281-269, doi: 10.1007/978-94-015-7957-5_9.

MYERS S.C., 1977: The Determinants of Corporate Borrowings, Journal of Financial Economics 5, 147-175.

MYERS M.D., 2013: Qualitative Research in Business and Management, Sage Publications, London.

OUTREVILLE J.F., 2014: Risk Aversion, Risk Behavior, and Demand for Insurance: A Survey, Journal of Insurance Issues 37(2), 158-186, http://www.jstor.org/stable/43151298.

RATLIFF R., HANKS S., 1992: Evaluating Risk, Managerial Auditing Journal 7(5), doi: 10.1108/02686909210017883.

REJDA G.E., 2001: Principles of Risk Management and Insurance, Addison Wesley, Longman, New York.

ROSS S.A., 1977: The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signaling Approach, Bell Journal of Economics 8(1), 23-40.

SCHLESINGER H., 2000: The Theory of Insurance Demand, [in:] G. Dionne (ed.), Handbook of Insurance, Kluwer Academic Publishing, Boston, 131-151.

SŁOBOSZ J., ZIOMKO R., 2009: Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska, http://www.polrisk.pl/wp-content/uploads/2013/05/AONPolska_Zarzadzanie-ryzykiem-i-ubezpieczeniami-2009.pdf.

SŁOBOSZ J., ZIOMKO R., PRZYWECKI M., 2011: Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska 2011/2012, http://www.polrisk.pl/wp-content/uploads/2013/05/AON-raport-2011-end.pdf.

SMITHSON C., SIMKINS B.J., 2005: Does Risk Management Add Value? A Survey of the Evidence, Journal of Applied Corporate Finance 17(3), 8-17, doi: 10.1111/j.1745-6622.2005.00042.x.

STRUPCZEWSKI G., THLON M., 2014: Wykorzystanie techniki zatrzymania ryzyka przez średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce w świetle badań ankietowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 59-84, https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Wiadomosci%20Ubezpieczeniowe/WU%203-2014.pdf.

TYMOCZKO I., 2009: Sposoby zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw niefinansowych przed ryzykiem kursowym, Bank i Kredyt 40(3), 71-92. http://bankikredyt.nbp.pl/home.aspx?f=/content/2009/03/bik_03_2009_pl.html.

VAUGHAN E.J., VAUGHAN T., 2003: Fundamentals of Risk and Insurance, John Wiley & Sons, New York.

VERBANO C., VENTURINI K., 2013: Managing Risks in SMEs: A Literature Review and Research Agenda, Journal of Technology Management and Innovation 8(3), 186-197, doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-27242013000400017.

Daniłowska, A. (2006). Źródła, warunki i znaczenie kredytu towarowego dla gospodarstw indywidualnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 92(2), 82-90

Zawojska, A. (2008). Uwarunkowania i kanały finansowania rolnictwa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (65), 98–108.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.