Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy Środa Wlkp

Main Article Content

Aldona Mrówczyńska-Kamińska
Anna Kucharczyk
Joanna Średzińska

Abstrakt
The aim of an article is a presentation of analysis of a city and a district of Środa Wlkp financial situation, as a local government unit. The local unit analysis concerns on budget data as a base for a rational use of possessed sources. It is especially important for local government unit performance because of strengthen demand for increasing effectiveness in relation to fulfilling needs of a local community and to develop local government unit performance. The budget should be treated as a standard act, as well as a instrument of an effective and rational financial management in local government units. The effective style of management in local unit, especially in finance sphere, should concern on a rational usage of the most suitable methods like financial analysis mainly.

Article Details

Jak cytować
Mrówczyńska-Kamińska, A., Kucharczyk, A., & Średzińska, J. (2011). Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy Środa Wlkp. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (89), 175–186. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2011.89.47
Bibliografia

DYLEWSKI M., FILIPIAK B., GORZAŁCZYŃSKA-KOCZKODAJ M.: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Municipium SA, Warszawa 2004.

DYLEWSKI M., FILIPIAK B., GORZAŁCZYŃSKA-KOCZKODAJ M.: Finanse samorządowe: narzędzia, decyzje, procesy. Warszawa 2006.

DYLEWSKI M.: Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorządowym. FNUS, Szczecin2003.

FILIPIAK B.: Kierunku zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego a problemy utrzymania płynności finansowej. Finanse komunalne, nr 3, 2004.

KOŻUCH A., MIROŃCZUK A.: Zarządzanie finansami lokalnymi. Redakcja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005

MISZCZUK A., MISZCZUK M., ŻUK K.: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.