Wykorzystanie modelu Du Ponta do określenia czynników kształtujących rentowność przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego

Main Article Content

Anna Bieniasz
Dorota Czerwińska-Kayzer
Zbigniew Gołaś

Abstrakt
The paper aims to analyze the possibility of deduction based on the Du Pont model. The analysis were carried out using classic Du Pont model as well as its modifed version. Moreover the strength and direction of selected factors that drive the level of return on equity was determined based on multiple regression methods. The analysis for the 2006 were conducted on the example of industrial processing companies. The results show that the most important factors which are determining the level of return on equity are: the profitability of sale and the rotation of assets (in basic model) as well as the operating margin and the structure of capital (in widened model). Despite of the different construction of these ratios, they have similar informative content. They show, that the advantages of owners of the capital dependent on price policy, the effective utilization of assets and the policy of formation of capital structure

Article Details

Jak cytować
Bieniasz, A., Czerwińska-Kayzer, D., & Gołaś, Z. (2008). Wykorzystanie modelu Du Ponta do określenia czynników kształtujących rentowność przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (64), 53–64. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2008.64.4
Bibliografia

BEDNARSKI L., BOROWIECKI R., DURAJ J., KURTYS E., WAŚNIEWSKI T., WERSTY B., 2001: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE im. O. Langego, Wrocław.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2006 roku, GUS. Warszawa, www. stat.gov.pl

BRIGHAM E.F., 1996: Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa.

GOLDBERGER A.S., 1972: Teoria ekonometrii. PWE, Warszawa.

JAKUBCZYC I., 1999: Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

LIESZ T.: Really modified Du Pont analysis: five ways to improve return on equity. www. sbaer.uca.edu/research/sbida/2002/19.pdf

ŻWIRBLA A.: Analiza według modelu Du Ponta - zastosowanie praktyczne. Rachunkowość 1/2006.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.