Dochody budżetu państwa w latach 2000-2008

Main Article Content

Mieczysław Adamowicz
Małgorzata Wawrzonkiewicz


Słowa kluczowe : Budżet państwa, Dochody budżetowe, Produkt krajowy brutto (PKB), Analiza danych
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wielkości oraz dynamiki dochodów budżetu państwa w latach 2000-2008 w oparciu o sprawozdania Ministerstwa Finansów z wykonania budżetu państwa. W artykule tym zostały pokazane prognozy oraz realizacja dochodów budżetu państwa, a także źródła ich uzyskania. Ponadto, zwrócono uwagę na relację dochodów budżetu państwa do PKB. (fragment tekstu)

Article Details

Jak cytować
Adamowicz, M., & Wawrzonkiewicz, M. (2012). Dochody budżetu państwa w latach 2000-2008. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (99), 189–204. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2012.99.86
Bibliografia

BURAK K.: Dochody budżetu państwa - rodzaje i struktura. Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 1160 (IP-108G).

OSIATYŃSKI J.: Finanse publiczne, ekonomia i polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

OWSIAK S.: Finanse publiczne, teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

PIETRZAK B., POGAŃSKI Z., WOŹNIAK B.: System finansowy w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

PODSTAWKA M.: Podstawy finansów, teoria i praktyka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.

ZIÓŁKOWSKA W.: Finanse publiczne, teoria i zastosowanie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.

ZOŁOTEŃSKI P.: Dochody budżetu państwa - rodzaje i struktura dochodów (załącznik nr 1 do ustawy budżetowej). Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 816 (IP-96G).

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r., tom I oraz omówienie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r., tom I oraz omówienie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r., tom I oraz omówienie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., tom I oraz omówienie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., tom I oraz omówienie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., tom I oraz omówienie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., tom I oraz omówienie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., tom I oraz omówienie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., tom I oraz omówienie.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.