Spółdzielczość spożywców w Polsce w latach 2006–2014 na przykładzie wybranej spółdzielni

Main Article Content

Katarzyna Drabarczyk
Aleksandra Jakubiec
Joanna Wrzesińska-Kowal


Słowa kluczowe : spółdzielczość spożywców, handel detaliczny, spółdzielnie
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie spółdzielczości spożywców w Polsce w latach 2006–2014 na przykładzie wybranej spółdzielni zrzeszonej w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców „Społem”. Dokonano charakterystyki wybranej spółdzielni pod kątem liczby placówek, ich powierzchni, liczby zatrudnionych i wysokości płac. Zaprezentowano również finansowe wyniki działalności gospodarczej, sumę i strukturę bilansu oraz mocne strony dalszego rozwoju. Stwierdzono rozwój badanej spółdzielni pod względem ekonomiczno-finansowym.

Article Details

Jak cytować
Drabarczyk, K., Jakubiec, A., & Wrzesińska-Kowal, J. (2017). Spółdzielczość spożywców w Polsce w latach 2006–2014 na przykładzie wybranej spółdzielni. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (118), 41–53. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2017.118.15
Bibliografia

CHYRA-ROLICZ Z., 2006: Polska spółdzielczość wobec problemów globalizacji: tezy do dyskusji, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Problemy Globalizacji i Regionalizacji 9(2), 29-39.

CIOCH H., 2011: Prawo spółdzielcze, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

FLOREK-PASZKOWSKA A., 2016: Współczesne spółdzielnie spożywców w Polsce na tle historycznym, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3(85), 61-75.

KATCHOVA A.L., WOODS T.A., 2011: The effectiveness of local food marketing strategies of food cooperatives, Agricultural and Applied Economics Association's. Annual Meeting, July 24-26, Pittsburgh, Pennsylvania.

MERING T., 2013: Spółdzielczość a polityka Unii Europejskiej w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 20(1), 67-87.

MROCZEK J., 2012: Początki rozwoju spółdzielczości w Polsce, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 1, 29-40.

NIESTRÓJ R., SZUMILAK J., 1990: Warunki samofinansowania przedsiębiorstw handlowych (na przykładzie krakowskich spółdzielni spożywców), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 333, 53-65.

NOWACKA B., 1999: Rentowność Spółdzielni Spożywców Społem w latach 1995-1997, Handel Wewnętrzny 45(3), 46-52.

PARSZEWSKI K.K., JAKUBIAK K., 2011: Strategia zarządzania spółdzielnią na przykładzie "Społem" PSS w Ostrołęce, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 25, 107-115.

PIECHOWSKI A., 2013: Wartości i zasady spółdzielcze a społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna, Ekonomia Społeczna 1, 34-47.

PUDEŁKIEWICZ E., 2009: Spółdzielcze formy gospodarowania w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2(51), 259-295.

WIESZAŁKA O., 2003: Infrastruktura sieci detalicznej dawnych liderów rynku detalicznego (wyniki badań w wybranych spółdzielniach "Społem"), Handel Wewnętrzny 6, 47-54.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Dz.U. 1982 nr 30, poz. 210.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora