Czasopismo naukowe "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej "jest kwartalnikiem afiliowanym przy Instytucie Ekonomii i Finansów (Wydziale Ekonomicznym) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Do 2018 r. znajdowało się w części B wykazu czasopism naukowych (lista MNiSzW z 26.01.2017 r., pozycja 2998, 13 punktów).
Wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem PR 19308

Szczegóły

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
ISSN: 2081-6979; e-ISSN: 2543-9863; DOI: 10.22630/EIOGZ

Indexed in:
AGRO(1995-2018); IC Journals Master List(2012-2018); BazEkon(2008-2019); PBN - Polska Bibliografia Naukowa

Logo CC   OA   Metadata from Crossref logo   Crossref Similarity Check logo
Wyświetl wszystkie wydania