Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych na przykładzie przedsiębiorstwa

Main Article Content

Bogdan Klepacki
Ilona Dziedzic-Jagocka
Edyta Piątek

Abstrakt
This article presents the assumptions of direct costing and its importance in shaping the prices of manufactured products. The article discusses the results of the costs analysis and attempts to implement direct costing in a selected company. Research has proven that this method should not be applied to all enterprises. The main issue hindering the implementation of direct costing, and at the same time disqualifying it in the selected enterprise is the fact that a substantial portion of the costs associated with the production process are either indirect or fixed costs, thus being not sensitive to changes in production level.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B., Dziedzic-Jagocka, I., & Piątek, E. (2015). Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych na przykładzie przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (109), 27–42. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2015.109.3
Bibliografia

Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., 1998: Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.

Jarugowa A., Sobańska I., Sochacka R., 1994: Metody kalkulacji. Koszty, ceny, decyzje, PWE, Warszawa.

Matuszek J., Kołosowski M., Krokosz-Krynke Z., 2011: Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa.

Matuszewicz J., Matuszewicz P., 1999: Rachunkowość od podstaw, FINANS-SERWIS Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, Warszawa.

Nowak E., 1995: Rachunkowość menadżerska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.

Nowak E., 2002: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, wyd. II, Warszawa.

Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., 2004: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa,

Piosik A., 2006: Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sobańska I., 2003: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa.

Świderska G.K. (red.), 2003: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom 1, Difin, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>