Zmiany na rynku jabłek w krajach Unii Europejskiej w latach 2000–2010

Main Article Content

Agnieszka Borowska

Abstrakt
The article presents information concerning changes undergoing on the EU market of fresh apples between 2000–2010. The author shows changes in production, consumption, foreign trade and prices, of the main stakeholders (producers, consumers, exporters and importers), including Poland. Secondary sources of information were used for the analysis, originating from Faostat 2012 and GUS data bases. The analysis was carried out under a research project (grant agreement No 3745/B/H03/2011/40), which was funded by National Science Centre. The analysis involved comparative as well as descriptive methods.

Article Details

Jak cytować
Borowska, A. (2014). Zmiany na rynku jabłek w krajach Unii Europejskiej w latach 2000–2010. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (108), 159–176. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2014.108.47
Bibliografia

Apples Industry & Trade Summary Office of Industries Publication United States International Trade Commissionits, Washington, DC 20436, 04 February 2010: www.usitc.gov (data dostępu: 13.02.2014).

Baza danych Eurostat 2012: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (data dostępu: 20.02.2014).

Belrose Inc., World Apple Review 2008 Aplles Industry & Trade Summary Office of Industries Publication United States International Trade Commissionits, Washington, DC 20436, 04 February 2010, www.usitc.gov (data dostępu: 19.02.2014).

BUGAŁA A., 2014: Światowy rynek jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, tom 14 (XXIX), Zeszyt 2, s. 21-30.

DOMAGALSKA-GRĘDYS M., 2006: Ocena polskich sadów jabłoniowych z uwzględnieniem odmian w początkowym okresie członkostwa w UE, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego tom XV, s. 16-25.

HESTER S.M., CACHO O., 2003: Modelling apple orchard systems, Agricultural Systems vol. 77, Issue 2, August, s.137-154.

KAWECKA Z., KRYŃSKA W. (red.), 1992: Sadownictwo i warzywnictwo, PWN, Warszawa, s. 5-12.

MAKOSZ E., 2012a: 40 lat polskiego sadownictwa, www.sadnowoczesny.pl (data dostępu: 15.06.2012).

MAKOSZ E., 2012b: Jabłko - nasz owoc narodowy, www.sadnowoczesny.pl (data dostępu: 25.06.2012).

MAKOSZ E., 2012c: Konkurencyjne polskie jabłka deserowe, www.sadnowoczesny.pl (data dostępu: 15.03.2012).

MAKOSZ E., 2012d: Konkurencyjni na europejskim rynku jabłek, www.sadnowoczesny.pl (data dostępu: 16.02.2012).

MAZURKIEWICZ-PIZŁO A., PIZŁO W., 2011: Stan i kierunki rozwoju sadownictwa w Polsce - lata 1999-2010, [w:] Gospodarowanie w sadownictwie Grójca i Warki: region, klastry, gospodarstwa sadownicze (część pierwsza), red. W. Pizło, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

PIZŁO W., 2014: Perspektywy rozwoju gospodarstw jabłoniowych w Polsce na tle wybranych krajów UE, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 14 (XXIX) 2014, Zeszyt 2, s. 185-193.

PONIEDZIAŁEK W. 2001: Sadownictwo subtropikalne, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, s. 5-25.

REJMAN A. (red.),1994: Pomologia odmianoznawstwo roślin sadowniczych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, s. 19.

Rynek owoców i warzyw za lata 2006-2013. Analizy rynkowe, IERiGŻ-BIP, ARR, MRiRW, Warszawa.

Sadownictwo i szkółkarstwo, Podręcznik dla techników ogrodniczych i policealnych studiów zawodowych. Wyd. II. PWRiL, Warszawa 1995, s. 181.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>